Carmella S.

DOB: 7/20/15 Hair: Blonde Eyes: Green